top of page

Våra lösningar

Certifierad trygghet; Vi erbjuder marknadsledande spetskompetens inom dataskydd, backup, datalagring, arkivering och tillgänglighet. Vi är idag ledande i Sverige inom dessa områden, men hjälper även företag globalt.
ig_icon3.png

Fler virus/cyberattacker sedan Coronakrisen startade

Utbrottet av Coronaviruset ställer höga krav på cybersäkerheten hos företag och organisationer. Digitala incidenter som hotar informationssäkerhet- och trygghet har ökat avsevärt i svenska och nordiska nätverk sedan Coronakrisen började. Den stora ökningen beror till stor del på att många gått över till distansarbete och är därmed inte är lika observanta med vad de klickar på. Man har heller ej samma skydd mot intrång hemma som på jobbet, inte samma mjukvaru- och hårdvaruskydd, inte säkert wifi osv. 

GDPR´s hänvisning gällande säkerhetskopiering

GDPR har en tydlig vägledning för att skydda personuppgifter från skada, förlust eller intrång. Detta innebär att upprätthålla robusta processer för att säkerställa att data säkerhetskopieras.

Vi har lösningar för

Dataskydd

Dataförluster kan vara förödande, därför är det viktigt att man har en väl fungerande backuplösning. Vi erbjuder marknadens mest effektiva lösningar för att ta backup av såväl fysiska som virtuella miljöer.

 

 

Backup

Backup är något alla företag förhoppningsvis redan har på plats. Men det finns alltid nya utmaningar och anledningar till att effektivisera. Utöver den ständigt ökande datamängden så ser vi att det är tuffare krav på återställningstider som driver förändringar/förbättringar.

E-postarkivering

Idag är e-post en affärskritisk funktion, oavsett vilken bransch man tillhör. 

För att tillfredsställa diverse lagkrav avseende spårbarhet etc. samt att göra den ständigt ökande datamängden hanterbar levererar vi arkiveringslösningar baserade på VERITAS Enterprise Vault. Vi tar fram den mest kostnadseffektiva lösningen för våra kunder och självklart tar vi fullt ansvar för hela lösningen.

Tillgänglighet

Kravet på tillgänglighet till applikationer ökar hela tiden. De flesta företag har idag krav från sina kunder att de är tillgängliga dygnet runt. Vi designar och implementerar både traditionella tillgänglighetskluster samt nya kreativa tillgänglighetslösningar för virtuella servermiljöer.

bottom of page