top of page

Våra tjänster

Dataskydd, backup, datalagring, arkivering, tillgänglighet & support.

lagringshantering_icon.png

Backup som tjänst (MDP/Managed Data Protection)

Det är många som tycker att backup är jobbigt att hantera. Men vid serverkrasch, virus, sabotage, brand, stöld, översvämning, naturkatastrof och liknande blir backupen viktigast av allt. När olyckan är framme behövs det en backup, helst på annan ort och där man vet att man kan återskapa den förlorade informationen. Man ska också vara medveten om att det är många cloud-tjänster som ej inkluderar backup eller tar backup och utför återläsningar. Vi hjälper er med att säkerställa alla dessa punkter med hjälp av vår backuptjänst Managed Data Protection (läs mer nedan).

 

Managed Data Protection (MDP) – vår egen unika heltäckande backup & restore lösning

Vi övervakar kontinuerligt era backuper och säkerställer att de fungerar dagligen. Vi hjälper er vid återläsningar så att ni får tillbaka informationen snabbt och smidigt utan att ni behöver tekniskt kunnande om backuplösningen. För att säkerställa att backuperna verkligen fungerar och är pålitliga gör vi kontinuerliga schemalagda återläsningstester. Det är inte bara viktigt att det går att göra en backup, det ska självklart även gå att återläsa informationen. MDP är ett koncept vi har tagit fram och optimerat med hjälp av all den erfarenhet vi har.

Mer information om vår backup-tjänst MDP/Managed Data Protection
  • Den bygger på cloud-hybrid lagring med katastrofskydd, utförande av återläsningar och flera andra unika funktioner.

  • Denna backup-lösning är mycket skalbar och anpassas efter kundens behov och miljö.

  • Vi övervakar säkerhetskopieringen och agerar på möjliga problem.

  • Hela eller delar av kundens data skyddas till lokal eller centraliserad backuplagring. Dessa separerade lagringsytor arbetar tillsammans på ett optimalt sätt, men kan också utnyttjas enskilt.

  • Allt är paketerat i denna backuplösning som vi hanterar åt kund och är optimerat efter all vår erfarenhet.

  • Ni som kund får dagliga rapporter och kan återläsa filer via ett webgränssnitt samt ta ut egna rapporter.

  • Vi felsöker, driftar och övervakar backuperna som en förlängd IT-avdelning.

  • Vi tar backup på alla möjliga miljöer (Windows, Linux, Unix, Mac, virtuella miljöer, databaser, cloud).

  • Vi äger servrar och storage med infrastrukturen belägen i stor-Stockholm. 

  • Inkluderas i tjänsten: drift, hårdvara, mjukvara och licenser.

​Moln/cloud-lösningar inkluderar ej backup

De moln-baserade lösningarna såsom Office 365, G-Suite, Dynamics 365 CRM, Azure, Amazon (AWS), Google Cloud, Google Drive, OneDrive, SharePoint, Teams, Salesforce, Exchanges, Gmail m.fl. är samtliga högtillgängliga med fina funktioner. Men det som många inte känner till är att molnleverantörerna ej tar backup eller ansvar för sina kunders data. Hela 84% av alla IT-ansvariga tror att deras data i olika molntjänster är skyddat med backup av molnleverantören. 

 

Enbart ett fåtal molnleverantörer kan hjälpa till med backup, dessa måste då beställas separat samt är ofta kostsamma och komplicerade. Molnleverantörerna skyltar inte med detta, men informationen är tydlig och finns oftast finstilt i någon av deras avtalspunkter. Kortfattat skriver bl.a. Microsoft att de 'inte tar något ansvar för deras kunders data, utan rekommenderar att tredjepartsleverantörer utnyttjas för backuphanteringen'.

Vi på Innovation Group tar backup på alla dessa molnlösningar till både en betydligt enklare hantering och lägre kostnad!

 

 

 

Support och drift (supportavtal med inställelsetid/svarstid)

Genom våra supportavtal erbjuder vi trygghet. Med ett supportavtal från oss är man garanterad hjälp, dels preventivt, men även vid akuta tillfällen (utan oförutsedda kostnader). Vi skräddarsyr våra supportavtal utifrån kundens önskemål med hjälp av följande punkter:

Inställelsetid

Vi erbjuder våra supportavtal med ett antal olika inställelsetider beroende på kundens behov. Behöver ni snabb hjälp eller är det kanske inte så bråttom? Vi har alternativ som passar alla.

Förebyggande support

Våra supportavtal innehåller preventiv support för att förebygga uppkomsten av många problem innan de inträffar. Preventiv support inkluderar översyn av miljön, uppgraderingar av firmware och programvaror.

Support på plats

Vi kommer till er när ni behöver hjälp. Genom våra supportavtal erbjuder vi support på plats såväl som distanssupport. Ofta hjälper vi till över telefon på distans, men ibland fungerar det bättre om vi tittar på problemet på plats.

 

 

Drift av backup- och arkiveringslösningar (driftavtal)

Vi hjälper er gärna med att se till att era backup- och arkiveringslösningar fungerar i er miljö. Ni kan lämna över övervakning och drift av dessa lösningar till oss genom våra driftavtal. Detta ger er möjligheten att fokusera på annat och samtidigt ha en snabb och effektiv backup- och/eller arkiveringslösning.

 

 

Konsulttjänster

Våra specialister har många års erfarenhet inom SAN, backup, datalagring och arkivering. Vi håller oss ständigt uppdaterade med ny kunskap inom dessa områden genom utbildningar och certifieringar hos våra partners. Genom att anlita oss är man garanterad bästa möjliga service och rådgivning.

Design, arkitektur och implementation

Att arbeta fram en lösning som fungerar på bästa möjliga sätt kan vara komplicerat. Vi hjälper er med design och arkitektur av nya lösningar samt bygger om och optimerar befintliga lösningar så att de fungerar optimalt. 

Funktionstest och genomgång

Det är viktigt att lösningen fungerar som den ska. När implementationen är genomförd funktionstestas den för att säkerställa att den är optimal. Vi går även igenom befintliga implementationer och ger rekommendationer till förbättringar samt lösningar kring eventuella problem.

Dokumentation

Om dokumentationen kring lösningar är bristfällig eller rent av saknas, uppstår stor risk för tidsförödande arbete och/eller ekonomiska konsekvenser vid katastroftillfällen eller personalbortfall. Vi levererar dokumentation på en nivå utifrån era önskemål, både av befintliga och nya lösningar.

Utbildningar

Vi vill dela med oss av vår kunskap! Vi håller personliga och anpassade workshops i kundens egen miljö eller i utbildningslokaler.

bottom of page