top of page

Backup som tjänst (MDP/Managed Data Protection)

 

Det är många som tycker att backup är jobbigt att hantera. Men vid serverkrasch, virus, sabotage, brand, stöld, översvämning, naturkatastrof och liknande blir backupen viktigast av allt. När olyckan är framme behövs det en backup, helst på annan ort och där man vet att man kan återskapa den förlorade informationen. Man ska också vara medveten om att det är många cloud-tjänster som ej inkluderar backup eller tar backup och utför återläsningar. Vi hjälper er med att säkerställa alla dessa punkter med hjälp av vår backuptjänst Managed Data Protection (läs mer nedan).

 

Managed Data Protection (MDP) – vår egen unika heltäckande backup & restore lösning

Vi övervakar kontinuerligt era backuper och säkerställer att de fungerar dagligen. Vi hjälper er vid återläsningar så att ni får tillbaka informationen snabbt och smidigt utan att ni behöver tekniskt kunnande om backuplösningen. För att säkerställa att backuperna verkligen fungerar och är pålitliga gör vi kontinuerliga schemalagda återläsningstester. Det är inte bara viktigt att det går att göra en backup, det ska självklart även gå att återläsa informationen. MDP är ett koncept vi har tagit fram och optimerat med hjälp av all den erfarenhet vi har.

Mer information om vår backup-tjänst MDP/Managed Data Protection:
  • Den bygger på cloud-hybrid lagring med katastrofskydd, utförande av återläsningar och flera andra unika funktioner.

  • Denna backup-lösning är mycket skalbar och anpassas efter kundens behov och miljö.

  • Vi övervakar säkerhetskopieringen och agerar på möjliga problem.

  • Hela eller delar av kundens data skyddas till lokal eller centraliserad backuplagring. Dessa separerade lagringsytor arbetar tillsammans på ett optimalt sätt, men kan också utnyttjas enskilt.

  • Allt är paketerat i denna backuplösning som vi hanterar åt kund och är optimerat efter all vår erfarenhet.

  • Ni som kund får dagliga rapporter och kan återläsa filer via ett webgränssnitt samt ta ut egna rapporter.

  • Vi felsöker, driftar och övervakar backuperna som en förlängd IT-avdelning.

  • Vi tar backup på alla möjliga miljöer (Windows, Linux, Unix, Mac, virtuella miljöer, databaser, cloud).

  • Vi äger servrar och storage med infrastrukturen belägen i stor-Stockholm. 

  • Inkluderas i tjänsten: drift, hårdvara, mjukvara och licenser.

Moln

Moln/cloud-lösningar inkluderar ej backup

De moln-baserade lösningarna såsom Office 365, G-Suite, Dynamics 365 CRM, Azure, Amazon (AWS), Google Cloud, Google Drive, OneDrive, SharePoint, Teams, Salesforce, Exchanges, Gmail m.fl. är samtliga högtillgängliga med fina funktioner. Men det som många inte känner till är att molnleverantörerna ej tar backup eller ansvar för sina kunders data. Hela 84% av alla IT-ansvariga tror att deras data i olika molntjänster är skyddat med backup av molnleverantören. 

 

Enbart ett fåtal molnleverantörer kan hjälpa till med backup, dessa måste då beställas separat samt är ofta kostsamma och komplicerade. Molnleverantörerna skyltar inte med detta, men informationen är tydlig och finns oftast finstilt i någon av deras avtalspunkter. Kortfattat skriver bl.a. Microsoft att de 'inte tar något ansvar för deras kunders data, utan rekommenderar att tredjepartsleverantörer utnyttjas för backuphanteringen'.

Vi på Innovation Group tar backup på alla dessa molnlösningar till både en betydligt enklare hantering och lägre kostnad!

bottom of page