top of page

Support och drift (supportavtal med inställelsetid/svarstid)

Teckna supportavtal för garanterad hjälp; genom våra supportavtal erbjuder vi trygghet. Med ett supportavtal från oss är man garanterad hjälp, dels preventivt, men även vid akuta tillfällen (utan oförutsedda kostnader). Vi skräddarsyr våra supportavtal utifrån kundens önskemål med hjälp av följande punkter:
 • Inställelsetid
  Vi erbjuder våra supportavtal med ett antal olika inställelsetider beroende på kundens behov. Behöver ni snabb hjälp eller är det kanske inte så bråttom? Vi har alternativ som passar alla.
   

 • Förebyggande support
  Våra supportavtal innehåller preventiv support för att förebygga uppkomsten av många problem innan de inträffar. Preventiv support inkluderar översyn av miljön, uppgraderingar av firmware och programvaror.
   

 • Support på plats
  Vi kommer till er när ni behöver hjälp. Genom våra supportavtal erbjuder vi support på plats såväl som distanssupport. Ofta hjälper vi till över telefon på distans, men ibland fungerar det bättre om vi tittar på problemet på plats.

bottom of page